Kokkelandsholdets mål er at gøre dansk gastronomi anerkendt og elsket.

Kokkelandsholdet ønsker at give de største talenter indenfor dansk gastronomi en platform til at dygtiggøre sig og skabe fornyelse i madkunsten.

Kokkelandsholdet vil fremme kendskabet til dansk gastronomi - både nationalt og internationalt.

Kokkelandsholdet skal inspirere til en god madkultur blandt danskere og øge interessen for gastronomuddannelserne i Danmark.

Kokkelandsholdet – Senior, Junior og Cateringlandsholdet – deltager i videst mulig omfang i nationale og internationale konkurrencer.

Deltagerne på holdet skal til enhver tid være de fremmeste eksponenter for kvalitet, gastronomisk faglighed og innovation.

Deltagerne skal individuelt og som hold agere rollemodeller for branchen og bidrage til fornyelse af smag, kvalitet, faglighed og oplevelse i dansk gastronomi.

Kokkelandsholdene skal være blandt de dygtigste i verden. Gennem hård træning og engagement skal de sikre topplacering ved internationale konkurrencer.

Holddeltagerne skal udover at forbedre deres kompetencer bidrage til sammenhold og en positiv, motiverende holdånd. Den faglige stolthed skal kendetegne branchen.

Holdenes resultater skal skabe interesse for faget og tiltrække unge talenter.

Kokkelandsholdet ønsker et tæt samarbejde med interessenter på fødevareområdet og lægger især vægt på samarbejde og koordinering med de øvrige aktører inden for gastronomien.

Maden skal tilberedes af råvarer af høj kvalitet gerne lokale, danske produkter, ligesom madspild skal undgås. Det er en vigtig målsætning for Kokkelandsholdet at kommunikere madens og måltidets betydning for danskernes velvære, sundhed og samvær.

Der er mange omkostninger forbundet med træning, deltagelse i konkurrencer og andre arrangementer. Kokkelandsholdet er derfor afhængig af en stærk støtte fra sponsorer, offentlige tilskud og frivillige, der leverer en stor arbejdsindsats.