Dansk Gastronomisk Unions mål er at gøre dansk gastronomi anerkendt og elsket.

Vi ønsker at give de største talenter inden for dansk gastronomi en platform til at dygtiggøre sig og skabe fornyelse i madkunsten.

Vi vil fremme kendskabet til dansk gastronomi – både nationalt og internationalt.

Dansk Gastronomisk Union skal inspirere til en god madkultur blandt danskere og øge interessen for gastronomuddannelserne i Danmark.

Kokkelandsholdene – Kokkelandsholdet Senior og Junior, Cateringlandsholdet, Tjenerlandsholdet og Konditorlandsholdet – deltager i videst mulig omfang i nationale og internationale konkurrencer.

Deltagerne på holdene skal til enhver tid være de fremmeste eksponenter for kvalitet, gastronomisk faglighed og innovation.

Deltagerne skal individuelt og som hold agere rollemodeller for branchen og bidrage til fornyelse af smag, kvalitet, faglighed og oplevelse i dansk gastronomi.

Kokkelandsholdene skal være blandt de dygtigste i verden. Gennem hård træning og engagement skal de sikre topplacering ved internationale konkurrencer.

Holddeltagerne skal udover at forbedre deres kompetencer bidrage til sammenhold og en positiv, motiverende holdånd. Den faglige stolthed skal kendetegne branchen.

Holdenes resultater skal skabe interesse for faget og tiltrække unge talenter.

Dansk Gastronomisk Union ønsker et tæt samarbejde med interessenter på fødevareområdet og lægger især vægt på samarbejde og koordinering med de øvrige aktører inden for gastronomien.

Maden skal tilberedes af råvarer af høj kvalitet – gerne lokale, danske produkter, ligesom madspild skal undgås. Det er en vigtig målsætning for alle landshold at kommunikere madens og måltidets betydning for danskernes velvære, sundhed og samvær.

Der er mange omkostninger forbundet med træning, deltagelse i konkurrencer og andre arrangementer. Dansk Gastronomisk Union er derfor afhængig af støtte fra sponsorer, offentlige tilskud og af frivillige, der leverer en stor arbejdsindsats.