Ledige stillinger

Kokkelandsholdets stillinger skal genbesættes/nybesættes.

Kokkelandsholdets stillinger skal genbesættes/nybesættes.

College 360 (Silkeborg Tekniske Skole) har siden starten været en bærende kraft i driften af Kokkelandsholdet, men på grund af omstruktureringer har skolen siden 1. juli ikke haft mulighed for at stille medarbejdere frit til rådighed.

Vi skal nu stå på egne ben og selv finansiere driften, derfor er det besluttet, at alle stillinger under Kokkelandsholdet skal besættes under nye vilkår fra 1. januar 2019.

Der er tale om følgende stillinger, som alle ønskes besat på kontraktvilkår med faste honorarer.

Team manager junior og senior.
Team manager Catering
Kokkelandsholdets kok
Kokkelandsholdets tekniker

Udkast til vilkår kan rekvireres her

Er du interesseret i en af stillingerne, bedes der sendt en kortfattet mail til en af nedenstående adresser:

sekretariat@kokkelandsholdet.dk
sten@kokkelandsholdet.dk
mad@hosuffe.dk

Vi forventer at afholde samtaler den 7. december i Vejle, er dette ikke muligt bør det noteres i mailen.

Funktionsbeskrivelse Kok

Funktionsbeskrivelse Teammanager Catering

Fuktionsbeskrivelse Teammanager Senior og Junior

Funktionsbeskrivelse Tekniker